Woshapp

Vår miljöpolicy

Vår miljöpolicy

Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan i alla avseenden. Våra bilvårdare cyklar till destinationen och vi använder biologiskt nedbrytbara produkter. Miljöskadliga ämnen i smutsen kapslas in av vår nanoformula och lyfts sedan upp med speciella microfiberdukar. Dukarna tvättas sedan av ett certifierat tvätteri och återanvänds för att minska miljöpåverkan.

Woshapp vill göra världen till en bättre plats

Woshapp vill göra livet enklare för dig samtidigt som vi gör världen till en bättre plats.{rowbreak} Att äga en bil är för de flesta nödvändigt även om vi vet att det innebär en negativ miljöpåverkan. Genom att använda Woshapp kan du minska den negativa påverkan.

Woshapp erbjuder en miljövänlig biltvätt

Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan i alla avseenden. Våra bilvårdare cyklar till destinationen och vi använder biologiskt nedbrytbara produkter. Miljöskadliga ämnen i smutsen kapslas in av vår nanoformula och lyfts sedan upp med speciella microfiberdukar. Dukarna tvättas sedan av ett certifierat tvätteri och återanvänds för att minska miljöpåverkan.