Woshapp

Vattenbrist

Ett globalt problem

Över 2 miljarder människor saknar tillgång till rent vatten, enligt UNICEF. Av dessa tvingas nästan 160 miljoner att hämta smutsigt dricksvatten ur öppna källor som sjöar, floder och dammar. Orsakerna till vattenbristen är flera men klimatförändringar, torka, ökenspridning, föroreningar och krig är viktiga förklaringar till vattenbristen. Brist på rent vatten har allvarliga konsekvenser för människors hälsa. Ungefär 80 procent av alla sjukdomar som barn drabbas av anses bero på brist på rent vatten.

Använd vattnet smart

Även i Sverige börjar vi periodvis uppleva vattenbrist och vi kan troligtvis förvänta oss att vattentillgången kommer att förändras i framtiden. Vi använder rent dricksvatten till att spola i toaletten, vattna gräsmattan och tvätta bilen. Genom att använda Woshapp så sparar du 99% av det vatten som normalt används för att tvätta en bil. Låt oss tvätta din bil, luta dig tillbaka och gör miljön en tjänst.

Woshapps biltvätt är miljövänlig

I genomsnitt går det åt flera hundra liter för att tvätta sin bil genom en traditionell biltvätt eller en automattvätt. Ännu värre för miljön är det om du tvättar bilen på gatan, då rinner gifterna ut i dagvattnet. Tack vare Woshapp kan du bespara miljön 200 till 500 liter vatten jämfört med en vanlig biltvätt och gifterna samlas upp på ett säkert och miljövänligt sätt. Tvätten sker direkt på gatan, all vätska samlas upp och det blir inget spill. Våra mikrofiberdukar tvättas hos ett certifierat företag som tar hand om gifterna på ett säkert sätt.
Om alla hjälps åt och gör något litet i sin vardag kan det ha stor inverkan på miljön! Vi har genomfört över 10 000 miljövänliga biltvättar och ökar nu vårt upptagningsområde i Stockholm. Dessutom finns vi snart i ytterligare en stad.
Varmt välkommen att boka en tvätt med Woshapp idag. Det går snabbt och enkelt att komma igång. Ladda hem vår app, lägg in dina kontouppgifter och boka din första tvätt idag. Låt oss tvätta din bil medan du ägnar dig åt något annat. Det sparar du både tid och energi på, och tillsammans kan vi göra världen till en bättre plats!

Ladda ner Woshapp gratis nu!